MỪNG SINH NHẬT TRỌNG NGHĨA

MỪNG SINH NHẬT TRỌNG NGHĨA (Viết cách đây 20 năm) Mừng con tròn tám tuổi Ba Mẹ vui vô cùng Con khỏe mạnh, thông minh Luôn siêng năng luyện võ Luôn chịu khó học bài Luôn vâng lời Ba Mẹ Luôn kính yêu Ông Bà. Thời gian sẽ dần qua Con mỗi ngày mỗi lớn … Đọc tiếp MỪNG SINH NHẬT TRỌNG NGHĨA