NÊN NÓI THÊM VỀ TÔI ĐỂ QUÝ THẦY HIỂU RÕ HƠN

NÊN NÓI THÊM VỀ TÔI ĐỂ QUÝ THẦY HIỂU RÕ HƠN Nhân dịp Đại hội Hội Châm cứu TP.HCM lần VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Thư triệu tâp ngày 27/5/2021), có lẽ tôi cũng nên nói thêm về tôi để quý thầy hiểu rõ hơn: 1. Trước đây tôi là Phó Chủ tịch Hội … Đọc tiếp NÊN NÓI THÊM VỀ TÔI ĐỂ QUÝ THẦY HIỂU RÕ HƠN