LƯƠNG Y – VÕ SƯ NGUYỄN TẤN XUÂN NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA QUÊ HƯƠNG NÚI ẤN, SÔNG TRÀ

“Cả đời dạy Võ, hành Y Làm Thơ, viết Nhạc luôn vì chữ Tâm Cả đời vẫn mãi cầu mong Học trò thành đạt góp công với đời” * Quãng đường học võ, dạy võ và sáng tác thơ nhạc Lương y – Võ sư Nguyễn Tấn Xuân sinh ngày 15.10.1949 (khai sinh: 05.05.1951) tại … Đọc tiếp LƯƠNG Y – VÕ SƯ NGUYỄN TẤN XUÂN NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA QUÊ HƯƠNG NÚI ẤN, SÔNG TRÀ