TRỐN CHẠY VÌ CÔ VÍT

TRỐN CHẠY VÌ CÔ VÍT Thơ: TẤN XUÂN Vì Cô vít người dân đành trốn chạy Khỏi Sài Gòn để về lại quê hương Cạn kiệt rồi biết đâu để cậy nương Về quê hương là con đường duy nhất! .............................................................................. Nếu qua đời còn có nơi chôn cất Có người nhà khi nhắm mắt … Đọc tiếp TRỐN CHẠY VÌ CÔ VÍT

GIỚI THIỆU TẬP THƠ – NHẠC “BỐN TRONG MỘT”

GIỚI THIỆU TẬP THƠ – NHẠC “BỐN TRONG MỘT”Ngày 17 tháng 01 năm 2014, Câu lạc bộ “LucBatSaiGon” đã giới thiệu tập thơ nhạc “BỐN TRONG MỘT” của tác giả Tấn Xuân. Mới đó đã hơn 7 năm rồi! Thời gian qua nhanh quá! Ôn lại chút kỷ niệm cùng mọi người. Chúc tất cả … Đọc tiếp GIỚI THIỆU TẬP THƠ – NHẠC “BỐN TRONG MỘT”