MỤC ĐÍCH CỦA TRANG “THẦY THUỐC Y – VÕ CỔ TRUYỀN”

MỤC ĐÍCH CỦA TRANG “THẦY THUỐC Y – VÕ CỔ TRUYỀN” Giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm  lẫn nhau của hai lĩnh vực Y học và Võ thuật Cổ truyền.Đăng tải những bài viết về Y học và Võ thuật Cổ truyền mang tính chất xây dựng lành mạnh.Đăng tải những bài thơ, … Đọc tiếp MỤC ĐÍCH CỦA TRANG “THẦY THUỐC Y – VÕ CỔ TRUYỀN”